Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 02 2019

Reposted frombluuu bluuu viaciarka ciarka
9339 cfe1
Reposted fromhagis hagis viaciarka ciarka

kiedy taka dorosła wróciła z pracy,

nakarmiła zwierzęta, zapłaciła rachunki,
odłożyła na miejsce, co miało swoje miejsce
i poszła się myć –
łzy zmieszały się z pianą,
piana mieszała się z parą,
w parze nigdy jej nie szło.

— "Dorosły człowiek ukrywa się w łazience" Kamila Janiak
Reposted fromarumhc arumhc viaheavencanwait heavencanwait
9865 b9a7
Reposted fromheavencanwait heavencanwait
7597 2ed3 500
Nie wiem czy chcę.
Reposted fromNarcisse-Noir Narcisse-Noir viacreure creure
7931 72d0 500
WHY!?
Reposted fromliveindarkness liveindarkness viacreure creure
3355 0321 500
Reposted fromronniie ronniie viacreure creure
Budzę się w życiu, gdy umieram we śnie.
A kiedy umrę w życiu to się obudzę gdzie?
— Solar
Reposted fromnoone97 noone97 viasmutnazupa smutnazupa

June 28 2019

Przełknę cię 
prześpię 
przeboleję

zapomnieć 
nie zapomnę (...)

7266 e8f6 500
Reposted fromenajcosta enajcosta viazapachsiana zapachsiana
2301 cbe5 500
tak wielu już nie ma
Reposted frommamzawieszke mamzawieszke viazapachsiana zapachsiana
8684 9582 500
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viazapachsiana zapachsiana
6858 e674
Reposted frommglistyporanek mglistyporanek viaciarka ciarka
6137 d736 500
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viaheavencanwait heavencanwait
Nie chciało mi się już spać i patrzyłem na gwiazdy. Byłem trochę głodny, ale więcej myślałem. Zawsze dużo myślę, ale wtedy bardzo dużo. Ale najwięcej tęskniłem. Myślę, że za Tobą, bo Ty może nic nie wiesz albo wiesz trochę. Tęskniłem nieprzebranie, nieprzebranie i myślę, że ktoś tam daleko, pod tym samym niebem musiał też za mną tęsknić, a jeśli spał, to musiał się zbudzić, bo to niemożliwe, żebym nikogo nie trafił w serce w tamtym środku nocy, sercu nocy. 
— Edward Stachura
Reposted fromrollinsonowa rollinsonowa viaciarka ciarka
4049 2642 500
Horace and Pete
Reposted fromPoranny Poranny viaciarka ciarka
To bzdura, że mężczyzna ma Cię akceptować taką jaka jesteś. On ma za Tobą szaleć. I działać na Ciebie tak, że po jednym spojrzeniu nie możesz sobie przypomnieć hasła do skrzynki, które zmieniłaś trzy lata temu. W dzisiejszych czasach za bardzo ceni się wygodę, a zupełnie nie docenia chemii między ludźmi.
— Aleksandra Steć
Reposted fromtobecontinued tobecontinued viapomruki pomruki
A teraz zaczyna się tajemnicza, ekscytująca, boleśnie intrygująca rzecz: zmiana.
— Sándor Márai
Reposted frommesoute mesoute viapomruki pomruki
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl