Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 14 2019

Sponsored post
5371 6093 500
rockyourmind, foods, 2010-2020.

So Long, and Thanks for All the Fish.
Reposted fromRockYourMind RockYourMind
2742 b30c 500
Chmury burzowe są tak wysokie, że przy odpowiednich warunkach mogą rzucać cień długości kilkuset kilometrów. Na zdjęciu satelitarnym zrobionym wczoraj podczas zachodu słońca widać, że chmura nad Kaszubami rzuca cień aż pod Terespol.
Wmawia się nam, że mamy się realizować zawodowo, robić kariery, wychowywać dzieci na porządnych ludzi, mieć idealnie posprzątany dom i ręczniki ułożone kolorami, a do tego obowiązkowo pięć razy w tygodniu crossfit, trzy litry wody dziennie, na śniadanie koktajl, na obiad sałatka bez sosu, a na kolację antydepresanty.
https://krytykakulinarna.com/bikini-body/
Reposted fromadia adia viatouchthesky touchthesky

June 07 2019

5909 a3ec 500
Reposted fromAnalAssassin AnalAssassin viaveronica-o veronica-o
8257 ab23
Reposted fromarixatos arixatos viaveronica-o veronica-o
1234 9349
Reposted fromMuppet Muppet viacreure creure

June 06 2019

1041 8edf 500
Reposted fromperseweracje perseweracje viaciarka ciarka

June 05 2019

2297 ced2 500
Reposted frommirowsky mirowsky viaciarka ciarka

June 03 2019

I znowu był czerwiec – łagodne, długie, wolno gasnące wieczory, wieczory które tak wiele obiecują, że cokolwiek się z nimi zrobi, ma się zawsze wrażenie porażki, zmarnowanego czasu. Nie wiadomo jak najlepiej je przeżyć. Iść przed siebie, albo może zostać w domu i siedzieć przy szeroko otwartym oknie, tak żeby ciepłe powietrze, nasycone dźwiękami lata, weszło do pokoju i zmieszało się z książkami, z ideami, z metaforami, z naszym oddechem. Ale nie, to także nie jest sposób, to nie jest możliwe. Można ich – tych niekończących się wieczorów – tylko żałować, kiedy już przeminą, kiedy dzień będzie coraz krótszy. Są nieuchwytne.
— Adam Zagajewski "Lekka przesada"
Reposted fromheavencanwait heavencanwait

May 26 2019

Bo choćby nawet cały świat rzucał w ciebie kamieniami, to jeżeli mama stoi po twojej stronie, nic ci się nie stanie.
Reposted fromheavencanwait heavencanwait

May 25 2019

3444 6a1a 500
Reposted fromkarmaflimmern karmaflimmern viaveronica-o veronica-o
4443 1d61 500
Reposted fromsoftboi softboi viaveronica-o veronica-o
Myśl o mnie źle, bo sobie na Twoje dobre myśli nie zasłużyłem — ale, błagam Cię, nie myśl najgorzej, tj. że jestem ostatnia świnia. Umieść mnie w hierarchii znanych Ci świń choćby na przedostatnim miejscu!
— Julian Tuwim w liście do Leopolda Staffa z tomu korespondecji "Z tysiącem serdeczności..."
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viaciarka ciarka
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...