Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 15 2020

A głębia spojrzenia oznacza, że ktoś przeżył więcej, niż miał ochotę.
— Zygmunt Miłoszewski
Reposted fromnoicoztego noicoztego viapchamtensyf pchamtensyf

January 13 2020

- W każdej baśni jest ziarno prawdy - rzekł cicho wiedźmin. - Miłość i krew. Obie mają potężną moc. Magowie i uczeni łamią sobie nad tym głowy od lat, ale nie doszli do niczego, poza tym, że...

- Że co, Geralt?

- Miłość musi być prawdziwa.
— Andrzej Sapkowski "Ostatnie życzenie"
Reposted fromlilikoi lilikoi viasmutnazupa smutnazupa

January 11 2020

8259 cd24 500
Reposted fromMsChocolate MsChocolate
8260 ad0c 500
Reposted fromMsChocolate MsChocolate
Przekonasz się, że trzeba puszczać niektóre rzeczy po prostu dlatego, że są ciężkie.
— C. Joybell C.

January 09 2020

2664 a852 500
Reposted fromhrafn hrafn viawszystkodupa wszystkodupa
6040 2336
Reposted fromEtnigos Etnigos viawszystkodupa wszystkodupa

January 08 2020

Teraz wiem, że nie miałam pojęcia, czym jest miłość. Ani jakie to uczucie mieć nawet odrobinę pęknięte serce.
To stać przed człowiekiem, który jest całym twoim światem, i dowiedzieć się, że nie wystarczasz. Że cię nie wybiera. Jesteś cieniem osoby, która jest twoim słońcem.
— Victoria Aveyard - "Królewska klatka"

January 05 2020

7675 3dc8
Reposted fromcatshitposting catshitposting viadaniellss daniellss
Istnieje przeciwieństwo déjà vu. Nazywa się jamais vu. To sytuacja, kiedy spotykasz tych samych ludzi albo odwiedzasz te same miejsca, ale za każdym razem po raz pierwszy. Każdy zawsze jest dla ciebie obcy. Nic nigdy nie wydaje ci się znajome.
— Chuck Palahniuk, "Udław się"
5773 975b
 Człowiek powinien mieć takiego swojego człowieka. Do kochania, do przytulania. Na spacer i żeby napić się herbaty w chłodny wieczór. Powinien mieć takiego "swojaka", któremu powierzy tajemnice, rozterki, podzieli z nim radość i łzy. Człowiek powinien mieć do kogo otworzyć usta i serce. Wtedy to życie ma sens.
— Kaja Kowalewska
Reposted fromlovvie lovvie
Nawet złamani i uszkodzeni ludzie mogą kochać i ufać na swój własny sposób.
— MsChocolate
Reposted fromMsChocolate MsChocolate

January 02 2020

Byłem niczym, więc mogłem sobie pozwolić na wszystko.
— Witold Gombrowicz
Reposted fromwagabunda wagabunda viapchamtensyf pchamtensyf
4709 b2a5 500
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viapchamtensyf pchamtensyf
5604 6129 500
Reposted fromzyta zyta viaresort resort

December 30 2019

2159 2124 500
Reposted frommiischa miischa viairmelin irmelin
7027 ed57 500
Reposted frommiischa miischa viairmelin irmelin

Najłatwiej rozmawia się z nieznajomym. Najtrudniej z kimś, kogo chcemy poznać.

— I.
Reposted frommojahistoriaa mojahistoriaa viairmelin irmelin
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl