Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 03 2020

8603 5dcd 500
Reposted fromEtnigos Etnigos via12czerwca 12czerwca
i choć co noc
tysiące samotnych dusz
spogląda w to samo rozgwieżdżone niebo
to każdy z osobna
tęskni za kimś zupełnie innym.
— Brudne wiersze
Wreszcie zrozumiałem, co to znaczy ból. Ból to wcale nie znaczy dostać lanie, aż się mdleje. Ani nie znaczy rozciąć sobie stopę odłamkiem szkła tak, że lekarz musi ją zszywać. Ból zaczyna się dopiero wtedy, kiedy boli nas calutkie serce i zdaje się nam, że zaraz przez to umrzemy, i na dodatek nie możemy nikomu zdradzić naszego sekretu. Ból sprawia, że nie chce nam się ruszać ani ręką, ani nogą ani nawet przekręcić głowy na poduszce.
— José Mauro de Vasconcelos "Moje drzewko pomarańczowe"
Reposted fromtomowa tomowa vianiebieskieoczy niebieskieoczy
Konkretem jest wielogodzinne leżenie na łóżku, bez zmęczenia i bez ruchu, w otępiającej bliskości samego siebie, bez żadnej nadrzędnej konieczności, aby było inaczej. Jak pusto, jak
pusto, mimo pozorów, że coś się kręci i święci.
— Leopold Tyrmand "Dziennik 1954"
Reposted fromheavencanwait heavencanwait
Po raz pierwszy w życiu było mi wiosną tak ciężko i samotnie. Już wolałbym trzy razy z rzędu przeżyć luty.
— Haruki Murakami "Norwegian Wood"
W tym roku nie będzie słów rzucanych na wiatr, myślę, że "zdrowych i spokojnych" świąt nabierze innego znaczenia.
— Natalia Belcik
Reposted fromswojszlak swojszlak viacytaty cytaty

April 02 2020

2781 13f3 500
Reposted fromwyczes wyczes viaheavencanwait heavencanwait
Jeśli człowiek nie żałuje, znaczy że nie żył.
— Nicola Yoon
Reposted fromnacpanaa nacpanaa
8693 6ec3 500
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viaciarka ciarka
0255 5a59 500
Reposted fromowca owca vianiebieskieoczy niebieskieoczy
2254 6bd9 500
Reposted fromcatarino catarino viadoubleespresso doubleespresso
1870 3c7c 500

masterofpretending:

Ravenclaw / Aries / Stardust 

Aesthetic for anon. 

Reposted fromveronica-o veronica-o

March 31 2020

Czuję się teraz jak litera C w CH. Niesłyszalny. Zbędny. 
Reposted fromhrafn hrafn viaheavencanwait heavencanwait

March 30 2020

I nie martw się na zapas, jakoś to będzie.
— skydelan
Reposted fromSkydelan Skydelan viadaniellss daniellss
To zabawne, że nie wiemy, jak powiedzieć to, co mamy na myśli, skoro i tak myślimy słowami.
Reposted fromverronique verronique viadaniellss daniellss
0635 ea25 500
Reposted fromdippi dippi viaheavencanwait heavencanwait
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl