Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
wierzę, że istnieją właściwe słowa, które ustawione w odpowiednim porządku, potrafią to wszystko wytłumaczyć. ale mówiąc do niej, nigdy nie potrafię ich odnaleźć.
— breaking bad
Jestem takim typem człowieka: muszę zakładać najgorsze, żebym umiał wytworzyć w sobie system obronny, dzięki któremu później łatwiej zniosę, gdyby się to urzeczywistniło.
— Glattauer Daniel - "N@pisz do mnie"
Reposted fromnivea nivea viaheavencanwait heavencanwait
3272 8328 500
Brawa dla tych, którzy mają odwagę powiedzieć: 
„Porozmawiajmy, bo nie chcę Cię stracić”.
— "Weź mnie. Tu i teraz."
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viatouchthesky touchthesky
Chcą bym (...)wrócił, miał serce,oddzwonił, miał czas,sumienie,bo chcą,bo chcą chcieć, bo im się rzekomo należę,leżę, patrzę w podłogę i nie chcę. 
— Marcin Świetlicki
Reposted fromshakeme shakeme viatouchthesky touchthesky
Poczekaj na kogoś, kto zobaczy w Tobie to, co najlepsze. I kto stanie się nieodłączną częścią Twojego życia. Poza sobą macie nie widzieć świata. Wiesz jak to się nazywa? Miłość. Prawdziwa, szczera, dojrzała, która przetrwa wszystko i wszystkim będzie.
— mamtogdzies.moblo.pl
Reposted frommefir mefir viatouchthesky touchthesky
Serce mam takie niespokojne.
Reposted fromheavencanwait heavencanwait
A potem te głupie gorące łzy zaczynały płynąć mi z oczu, a ja zaciskałam powieki i powtarzałam sobie, że niestety, tak to już jest, jak człowiek pozwala się komuś do siebie zbliżyć.
— Jojo Moyes
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaheavencanwait heavencanwait
8034 8fb0 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viapomruki pomruki
You must have pride, for all the steps that nobody saw you make.
— Pluto
Reposted fromverronique verronique viacytaty cytaty
Wierzyć to znaczy nie pytać, jak długo jeszcze mamy iść po ciemku.
— Jan Twardowski
O niektórych sprawach nawet sobie nie mówię. 
— Ochocki, Vithren
Reposted fromlovvie lovvie viaheavencanwait heavencanwait
  Nie można się spóźnić, gdy nikt nie czeka...
— Janusz Leon Wiśniewski - Bikini
Reposted fromIriss Iriss viaheavencanwait heavencanwait
Są dwa typy ludzi. Jednemu z nich ufamy i zawierzamy, lecz okazuje się słaby i zdradliwy. Drugi jest trudny i złożony, ale okazuje się bardziej niezawodny niż ktokolwiek przypuszczał. Jak ja.
— Filip Mountbatten
Nie da się czegoś znaleźć, kiedy się tego szuka. Znajdujemy rzeczy, kiedy się za nimi nie rozglądamy.
— Gayle Forman
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaveronica-o veronica-o
Naj­bar­dziej prze­rażającym dźwiękiem na świecie jest bi­cie włas­ne­go ser­ca. Nikt nie lu­bi o tym mówić, ale to praw­da. Jest to dzi­ka bes­tia, która w sa­mym środ­ku głębo­kiego strachu do­bija się ol­brzy­mią pięścią do ja­kichś wewnętrznych drzwi, by ją wypuścić.
— Jonathan Carroll
Reposted fromumorusana umorusana viaveronica-o veronica-o
8101 3484 500
Reposted fromloveproof loveproof viaejze ejze
5712 e451 500
Reposted fromTamahl Tamahl viaejze ejze
Zignoruj oczekiwania innych. To przez to nie wiesz, gdzie iść. 
Reposted fromzoi zoi viaheavencanwait heavencanwait
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl