Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 13 2018

Przyjdź, a opowiem Ci jak reszta świata przestaje dla mnie istnieć

gdy Cię widzę.

Reposted fromsamtonazwij samtonazwij viagdybam gdybam
Oczy są zadziwiające. Po nich poznasz ile człowiek spał, czy płakał, jaki ma nastrój, jak bardzo jest niekochany, poznasz po nich charakter. Oczy są zwierciadłem tego co mamy w środku.
Reposted fromxalchemic xalchemic vianataliana nataliana
6196 fefc 500
Reposted fromcytatyzksiazek cytatyzksiazek vianataliana nataliana
4304 a04a

Reposted from4777727772 4777727772 vianataliana nataliana
2706 b146 500
Reposted frompiehus piehus viaboli boli
Lekcja numer 999: nie można NIKOMU powiedzieć niezobowiązująco „kocham cię”. To jeden z nielicznych zwrotów na świecie, który zawsze ciągnie za sobą jakieś konsekwencje.
— "Od duszy strony"
Przestań się obrażać. Przestań myśleć, że jesteś nie kompletna. Skończ oddawać cząstki siebie komuś, kto nie jest tego wart. Przestań gonić wiatr. 
Żyj dla siebie.
— "Ten właściwy."
6872 f44e
J. A.
Czasami zbyt długo stoimy w miejscu. Czekamy na cud, na drogowskaz, na pomocną dłoń. Wierzymy w świat, którego nie ma, w ludzi, których idealizujemy. Walczymy z wiatrakami. Tracimy energię. Zapominamy o sobie. Rezygnujemy z życia. Mijają dni, miesiące, lata a my nie potrafimy wybrać innej drogi. Żyjemy złudzeniami. Obiecujemy sobie że zmienimy się, ale od "jutra".
— N. Belcik
Reposted fromheavencanwait heavencanwait

June 11 2018

Mówili, że wszystko będzie dobrze, kiedy przyjdzie wiosna. Przyszła. I nie jest. Świeci tylko trochę więcej słońca. 
— 02:13
Reposted fromegzystencja egzystencja viawetryagain wetryagain
Rozpieściłeś moje serce i co mam z nim począć teraz sama
— hyphaeoflove
Płakaliśmy. Płakaliśmy wszyscy; miałem wtedy dwadzieścia lat i płakałem także, choć nie za dobrze wiedziałem dlaczego. 
Bo dziś wiem już, że często najbardziej kochamy tych ludzi, te sprawy i te rzeczy, od których bieg życia każe nam odchodzić - nieraz na zawsze. 
— Marek Hłasko; Robotnicy
znajdźmy się już wreszcie
— 11:57
Reposted fromfrytkatosia frytkatosia viaWilalena Wilalena

Moment w którym powinieneś działać rozpoznasz po obezwładniającym strachu.

— Ochocki, Vithren, bzdurka
2859 ad78 500
Reposted fromrudosci rudosci viaboli boli
6123 c8a8
Reposted fromklaudymniaa klaudymniaa viaboli boli
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl