Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 19 2018

Mówią, że oczy nie kłamią, mówią też, że czego nie widzą, tego sercu nie żal. 
A przecież żal. 
— ignacy karpowicz
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viapikkumyy pikkumyy

March 14 2018

8536 d265
3292 f914
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaatranta atranta
Zaczynam się zastanawiać, ile razy ja mijałem na ulicy kogoś, kto uciekał, czyj cały świat właśnie się rozpadł.
— Sabaa Tahir, Imperium Ognia
6226 f5e9
Reposted fromerial erial viamentispenetralia mentispenetralia

„Kiedyś” to denerwujące słowo.
Nie dość, że oznacza oczekiwanie,
to jeszcze nie wiadomo jak długie.

 

— kiedyś zapomnę
Reposted fromdziewcze dziewcze vianezavisan nezavisan
Ty się bólu nie boisz. Ty się boisz pieszczot, boisz się, bo ich nie znasz, przyjemność osłabia czujność, odwraca uwagę, ktoś mógłby się do ciebie włamać, okraść z ciebie samego, to niebezpieczne. 
— Wojciech Kuczok
Reposted frommefir mefir viazzuuoo zzuuoo
7051 b26c 500
Kraków, ul. Opolska. Wczoraj.
2991 d96a 500
rupi kaur - słońce i jej kwiaty
2520 7b33 500
Reposted fromJodenstein Jodenstein viapomruki pomruki
Ludzie często wybierają źle. Wybierają złe miejsca i złych ludzi. Wybierają złe godziny na wino, pocałunki i seks. Wpadają w bramy żalu i potępienia. Budzą się nadzy. Często bez duszy
— Kaja Kowalewska
Reposted fromcytatyzksiazek cytatyzksiazek vianivea nivea
piłem melisę na uspokojenie, ale wkurwiał mnie jej smak.
— usłyszane.
Znów chodziłaś po mojej głowie gdy spałem. 
— 02:03
Za wrażliwe mam serce i za wielkie wkładam wszędzie uczucia
— Tadeusz Makowski
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl