Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 25 2017

KAŻDY SIĘ WSTYDZI.
KAŻDY SIĘ WSTYDZI TRZECH RZECZY.
ŻE NIE JEST ŁADNY.
ŻE ZA MAŁO WIE.
I ŻE NIEWYSTARCZAJĄCO DOBRZE RADZI SOBIE W ŻYCIU.
KAŻDY.
— Małgorzata Halber, "Najgorszy człowiek na świecie"

June 24 2017

“więc to był jeden dzień
z tych najcenniejszych dni
które nigdy nie wracają”
— Tadeusz Różewicz
Reposted fromblueinsane blueinsane viakiks kiks
4949 4286 500
Reposted frommental-cat mental-cat viate-quiero te-quiero

June 19 2017

3858 6d96
"Gdybym mógł, gdybym tak mógł wydrzeć sobie serce i odrzucić serce, i być bez serca."
- Edward Stachura

by; Stowarzyszenie Ukrytych Poetów

June 18 2017

9038 dcb5 500
Reposted frommysoul mysoul viawordshurt wordshurt
7840 fe5d 500
Kiedy masz depresję, ale i tak próbujesz się dobrze bawić.
Reposted fromGIFer GIFer viacreure creure
5145 b82b 500
Reposted fromoll oll vianataliana nataliana

May 12 2017

2172 79a5 500
Reposted fromdooomiiin dooomiiin viamaddreamer maddreamer
3626 b0f1
Reposted fromsoay soay viaIriss Iriss
1488 ce2d 500

eaerth:

me nearly every single day

8215 9ec6
Reposted fromzimnepalce zimnepalce viaheroes heroes
Zwracam ten koszmar, znajdę Cię.
— Metallica - Here Comes Revenge
Reposted fromnezavisan nezavisan viacytaty cytaty

April 18 2017

April 06 2017

9574 47f9
0775 1ecc 500

messbyaccident:

Getting new job when you are an introvert.

Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl